Wat is S(up)port for Nature?


S(up)port for Nature is een vrijwillig natuurzorgsysteem dat voor zowel terreinbeheerders als organisatoren van sportevenement in bos- en natuurterreinen een toegevoegde waarde kan hebben. Het is erop gericht te zorgen dat sportevenementen geen schade en overlast veroorzaken. Een terreinbeheerder kan een organisator vragen om S(up)port for Nature te gebruiken, maar organisatoren kunnen het ook vrijwillig toepassen. Het toepassen van S(up)port for Nature is overigens geen garantie voor toestemming, maar laat een terreinbeheerder wel zien dat alle mogelijke stappen zijn ondernomen om een evenement zo natuurvriendelijk mogelijk te organiseren.

S(up)port for Nature bevat twee onderdelen:
  • Voorwaarden voor de natuurvriendelijke organisatie van het sportevenement, bijvoorbeeld m.b.t. flora, fauna, afval, bewegwijzering, waarschuwen omwonenden, afschermen kwetsbare gebieden e.d.
  • Richtlijn voor een financiële vergoeding voor de instandhouding van het gebied. Het beheer van bos- en natuurgebieden kost veel geld en de huidige inkomstenbronnen, waaronder subsidies, dekken lang niet alle kosten. Het gevolg is dat maatregelen, die de kwaliteit van het gebied in stand houden of vergroten achterwege blijven. Beheerders zijn van mening dat sporten en recreëren tot het normale gastheerschap behoort, maar dat voor het toestaan van sportevenementen best een financiële bijdrage gevraagd kan worden voor de instandhouding van het gebied, immers, sporten en recreëren in zo’n geweldige omgeving is een voorrecht.